Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.519.26 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Θαῦμος ἢ Θαῦλος. Ἄρης Μακεδόνιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Θαῦμος, Θαῦλος

Σχόλια: 

Λατρευτικό επίθετο του Άρη στη Μακεδονία