πολιτισμός

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 275

Düll 1977

Düll 1977, 273-274, αρ. 7, εικ. 10

ASAA

ASAA 27-29 (1953) 35.28-29

ΑΕ

AE 1948, Χρον., 36.4

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 366

ΑΑΑ

AAA 4 (1971) 362.2

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.519.26 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.358.10, 27-29 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.355.27-356.2 (Lentz)

Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

Test.1a.4.T.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.67.1

Ψευδο-Λουκιανός

Λούκιος ή Όνος 46

Ψευδο-Λουκιανός

Λούκιος ή Όνος 34

Σούδα

λ. Πιερία

Σούδα

λ. Κρίτων

Παλατινή Ανθολογία Appendix

58.1-2

Μάξιμος

Διαλέξεις 41.3.a

Λουκιανός

Περί πένθους 10

Ηρόδοτος

8.136.2-3

Ευστάθιος

Σχόλια στην Ιλιάδα 1.388

Σελίδες

Subscribe to πολιτισμός