Ανωνύμου

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περίπλους Ευξείνου Πόντου 74.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Κάλλατις Ἡρακλεωτῶν ἀποικία κατὰ χρησμὸν γενομένη. Ἔκτισαν δὲ ταύτην, ἡνίκα τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν Ἀμύντας παρέλαβεν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
αβέβαιης χρονολογίας/αχρονολόγητη
Λέξη: 

ιστορία

Σχόλια: 

Χρονολόγηση του αποικισμού της Καλλάτιδος από τους Ηρακλειώτες με βάση τη βασιλεία του Μακεδόνα Αμύντα.

Θεματική περιοχή: