ιστορία

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 38, πίν. 11

ASAA

ASAA 30-32 (1952-1954) 36.2

ASAA

ASAA 27-29 (1953) 35.28-29

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.358.10, 27-29 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.358.10-15 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.355.27-356.2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.324.21-23 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.312.14-17  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.308.4-7 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.298.18-19, 35-36 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.294.32, 295.18-31 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.286.7-8, 290.1-2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1286.7-8, 289.11-13 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.286.7-8, 288.21-22  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.286.7-8, 288.10-14  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.273.24-25, 279.39-41 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.273.24-25, 276.4

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.273.24-25, 273.31-274.2

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.267.25-26, 268.4-5  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 3.1.188.16-20

Σελίδες

Subscribe to ιστορία