Δημάδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 5 de Falco

Χωρίο / Κείμενο: 

Δημάδης ψήφισμα γράψας παράνομον καὶ εὐθυνόμενος ὑπὸ Λυκούργου, ἐρωτήσαντος αὐτὸν ἐκείνου εἰ ὅτε ἔγραψε τὸ ψήφισμα οὐκ ἐνέβλεπεν εἰς τοὺς νόμους, "οὐκ ἐνέβλεπον, ἔφησεν, ἐπεσκότει γὰρ αὐτοὺς τὰ Μακεδόνων ὅπλα".

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο πολιτικός και ρήτορας Δημάδης ήταν γνωστός για τα ευφυολογήματά του, γνωστά ως "Δημάδεια". Συνήθως μέσω αυτών των ρήσεων εξηγούσε τη φιλομακεδονική του στάση στους Αθηναίους και το γεγονός ότι πολλές φορές δωροδοκήθηκε από τους αντιπάλους του.

Θεματική περιοχή: