Δημάδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 15 de Falco

Χωρίο / Κείμενο: 

"ἔοικε γὰρ ἡ Μακεδονικὴ δύναμις, ἀπολωλεκυῖα τὸν Ἀλέξανδρον, τῷ Κύκλωπι τετυφλωμένῳ". Δημάδης μὲν γὰρ Ἀλεξάνδρου τελευτήσαντος εἴκαζε τὴν Μακεδόνων στρατιὰν ἐκτετυφλωμένῳ τῷ Κύκλωπι, πολλὰς κινουμένην ὁρῶν κινήσεις ἀτάκτους καὶ παραφόρους.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο πολιτικός και ρήτορας Δημάδης ήταν γνωστός για τα ευφυολογήματά του, γνωστά ως "Δημάδεια". Συνήθως μέσω αυτών των ρήσεων εξηγούσε τη φιλομακεδονική του στάση στους Αθηναίους και το γεγονός ότι πολλές φορές δωροδοκήθηκε από τους αντιπάλους του.

Θεματική περιοχή: