Δημάδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 71 de Falco

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁ αὐτὸς ἐρωτώμενος ὑπό τινος τί εἴη πεποιηκὼς τὰ ἐκ Μακεδονίας χρήματα, διαναβαλλόμενος καὶ ἐπιδείξας τήν τε κοιλίαν καὶ τὰ αἰδοῖα· "τί ἂν τούτοις, <εἶπεν>, ἱκανὸν γένοιτο;"

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο πολιτικός και ρήτορας Δημάδης ήταν γνωστός για τα ευφυολογήματά του, γνωστά ως 'Δημάδεια'. Συνήθως μέσω αυτών των ρήσεων εξηγούσε τη φιλομακεδονική του στάση στους Αθηναίους και το γεγονός ότι πολλές φορές δωροδοκήθηκε από τους αντιπάλους του.

Θεματική περιοχή: