Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί Αλοννήσου (7) 11-12

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐπεὶ ὅτι γε συμβόλων οὐδὲν δέονται Μακεδόνες πρὸς Ἀθηναίους, ὁ παρεληλυθὼς ὑμῖν χρόνος τεκμήριον γενέσθω· οὔτε γὰρ Ἀμύντας ὁ πατὴρ ὁ Φιλίππου οὔθ᾽ οἱ ἄλλοι βασιλεῖς οὐδεπώποτε σύμβολα ἐποιήσαντο πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

α. Χρήση του εθνικού Μακεδόνες σε αντιπαραβολή με το Αθηναίοι, β. Χρήση του τίτλου βασιλεύς: πολίτευμα Μακεδονίας (συχνά στο Δημοσθένη υποτιμητικά σε αντιπαραβολή με το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας), γ. ονοματολογία: Αμύντας