Διογένης Λαέρτιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βίοι φιλοσόφων 5.4

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐντεῦθέν τε γενέσθαι (ενν. τὸν Ἀριστοτέλην) ἐν Μακεδονίᾳ παρὰ Φιλίππῳ καὶ λαβεῖν μαθητὴν παρ᾽ αὐτοῦ τὸν υἱὸν Ἀλέξανδρον

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Αριστοτέλης δάσκαλος του Αλεξάνδρου στη Μακεδονία.