ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρόδοτος

8.137-139

Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

FGrH 1a.1.F.74

Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

Test.1a.4.T.1-2

Tίτος Λίβιος

31.29.15

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.11.4

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.10.23

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.9.34-36

Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 7.2.36

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.96.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.43.7-8

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.41.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.23.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.39.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.36.6/7

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.30.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.2.2-3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.109.2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.4

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία