Δίων Χρυσόστομος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Λόγοι 4.71

Χωρίο / Κείμενο: 

ἢ οὐκ αἰπόλος ἦν ὁ Ἀρχέλαος οὐδὲ ἦλθεν εἰς Μακεδονίαν αἶγας ἐλαύνων; πότερον οὖν αὐτὸν ἐν πορφύρᾳ μᾶλλον ἢ ἐν διφθέρᾳ οἴει τοῦτο ποιεῖν;

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Αρχέλαος πριν γίνει βασιλιάς των Μακεδόνων ήταν γιδοβοσκός.