Καλλίμαχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ύμνος εις Δήλον 165-168

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀλλά οἱ ἐκ Μοιρέων τις ὀφειλόμενος θεὸς ἄλλος/ ἐστί, Σαωτήρων ὕπατον γένος· ᾧ ὑπὸ μίτρην/ ἵξεται οὐκ ἀέκουσα Μακηδόνι κοιρανέεσθαι/ ἀμφοτέρη μεσόγεια καὶ αἳ πελάγεσσι κάθηνται

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο όρος Μακηδών χρησιμοποιείται από τον Καλλίμαχο ως μετωνυμία για να δηλώσει τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο.

Θεματική περιοχή: