Λουκιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παρασίτου, ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική 32-36

Χωρίο / Κείμενο: 

35 Πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι, Ἀριστόξενος δὲ ὁ μουσικός, πολλοῦ λόγου ἄξιος. Εὐριπίδης μὲν γὰρ ὅτι Ἀρχελάῳ μέχρι μὲν τοῦ θανάτου παρεσίτει καὶ Ἀνάξαρχος Ἀλεξάνδρῳ πάντως ἐπίστασαι. καὶ Ἀριστοτέλης δὲ τῆς παρασιτικῆς ἤρξατο μόνον ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Παρουσία καλλιτεχνών σε αυλές Ελλήνων ηγεμόνων και τυράννων. Το χωρίο από το περὶ παρασίτου του Λουκιανού, αποτελεί μια επιπλέον μαρτυρία για τον μακεδονικό βασιλικό μαικηνισμό, που αποτέλεσε παράδοση και εξακολούθησε να υπάρχει και επί των Διαδόχων των Φιλίππου και Αλεξάνδρου. Ο σελέμης Σίμων αναφέρει στον Τυχιάδη ότι ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος ήταν παράσιτος του Νηλέως, ο Ευριπίδης ως τον θάνατό του έζησε πλάι στον Μακεδόνα βασιλιά Αρχέλαο, ο Αβδηρίτης φιλόσοφος Ανάξαρχος ήταν σελέμης του Μ. Αλεξάνδρου και τον ακολούθησε στην εκστρατεία του στην Ασία, και τέλος και ο Αριστοτέλης, που σύστησε τη φιλοσοφική σχολή των Περιπατητικών, τῆς παρασιτικῆς ἤρξατο μόνον ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν