Παλατινή Ανθολογία Appendix

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

109.1-4

Χωρίο / Κείμενο: 

Αἵδε ποτ᾽ Ἀσίδα γαῖαν ἐπόρθησαν πολύχρυσον,/ αἵδε καὶ Ἕλλασιν δουλοσύναν ἔπορον./ Νῦν δὲ Διὸς ναῶ ποτὶ κίονας ὀρφανὰ κεῖται/ τὰς μεγαλαυχήτω σκῦλα Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Αναθηματικό επίγραμμα που συνόδευε τις ασπίδες των Μακεδόνων οι οποίες αφιερώθηκαν στον ναό του Δωδωναίου Δία.

Θεματική περιοχή: