Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 1.2.3

Χωρίο / Κείμενο: 

συνῆσαν δὲ ἄρα καὶ τότε τοῖς βασιλεῦσι ποιηταὶ καὶ πρότερον ἔτι καὶ Πολυκράτει Σάμου τυραννοῦντι Ἀνακρέων παρῆν καὶ ἐς Συρακούσας πρὸς Ἱέρωνα Αἰσχύλος καὶ Σιμωνίδης ἐστάλησαν· Διονυσίῳ δέ, ὃς ὕστερον ἐτυράννησεν ἐν Σικελίᾳ, Φιλόξενος παρῆν καὶ Ἀντιγόνῳ Μακεδόνων ἄρχοντι Ἀνταγόρας Ῥόδιος καὶ Σολεὺς Ἄρατος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Παρουσία καλλιτεχνών σε αυλές Ελλήνων ηγεμόνων και τυράννων.  Για παράδειγμα, ο Ανακρέων επισκέπτεται τον τύραννο της Σάμου, Πολυκράτη, ο Αισχύλος και ο Σιμωνίδης τον Ιέρωνα, τύραννο των Συρακουσών, ο Φιλόξενος τον Διονύσιο, που αργότερα έγινε τύραννος στη Σικελία, ο Ανταγόρας ο Ρόδιος και ο Άρατος από τους Σόλους τον βασιλέα των Μακεδόνων, Αντίγονο. Παρατηρείται κι εδώ ο μακεδονικός βασιλικός μαικηνισμός, που αποτέλεσε παράδοση και εξακολούθησε να υπάρχει και επί των Διαδόχων των Φιλίππου και Αλεξάνδρου.