γλώσσα

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 9, πίν. 4

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 7, πίν. 3

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 6, πίν. 3

EAM (Ριζάκης &Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 3

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 2, πίν. 1

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 1, πίν. 1

Heuzey 1860

Heuzey 1860, 164, αρ. 157, 482, αρ. 40 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 160)

Heuzey & Daumet 1876

Heuzey & Daumet 1876, 326, αρ. 131  (= Δήμιτσας 1896, αρ. 282)

Head 1911

Head 1911, 210

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 33-34, αρ. 5, πίν. XIV

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 31-33, αρ. 4, πίν. XIII

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 27-31, αρ. 3, πίν. XI

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 23-27, αρ. 2, πίν. IX et X

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 19-23, αρ. 1, πίν. VIII

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988, 17-18, πίν. I-II

Hatzfeld 1911

Hatzfeld 1911, 238, αρ. 6

Hatzfeld 1911

Hatzfeld 1911, 237-238, αρ. 6

Hammond 1983

Hammond 1983, 255-256, εικ. 16, 25 a-b, 16.26, 16.29, 16.30 a-b

Hammond 1983

Hammond 1983, 254, εικ.  16.24

Hadjisteliou 1973

Hadjisteliou 1973, 69

Σελίδες

Subscribe to γλώσσα