φωνητική

Συγγραφέας Παραπομπή
IG X.2.1.133
IG X.2.1.127
IG X.2.1.126
IG X.2.1.12
IG X.2.1.114
IG X.2.1.109
IG X.2.1.108
Πλούταρχος

Αίτια Ελληνικά  292.E.4-7

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 522.4-8, λ. Πιάσται

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 520.17-20, λ. Πηλαγονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 459.5-8, λ. Μυγδονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 390.8-10, λ. Κύδνα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 267.5-9, λ. Ελιμία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 213.8-9, λ. Γρηστωνία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 212.1, λ. Γορδυνία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 186.12-18, λ. Βρίγες

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 164.25-165.5, λ. Βέροια

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.7

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.24

Ηρόδοτος

7.73.2-5

Σελίδες

Subscribe to φωνητική