φωνητική

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρόδοτος

6.45.3

Ευστάθιος

Σχόλια στην Οδύσσεια 1.376

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 149, πίν. 54

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 56

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.474.4  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.445.16-17 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to φωνητική