Αρριανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ανάβασις Αλεξάνδρου 7.6.5

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ τούτοις δόρατα Μακεδονικὰ ἀντὶ τῶν βαρβαρικῶν μεσαγκύλων δοθέντα, —ταῦτα πάντα ἐλύπει τοὺς Μακεδόνας, ὡς πάντῃ δὴ βαρβαρίζοντος τῇ γνώμῃ Ἀλεξάνδρου, τὰ δὲ Μακεδονικὰ νόμιμά τε καὶ αὐτοὺς Μακεδόνας ἐν ἀτίμῳ χώρᾳ ἄγοντος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Λέξη: 

βάρβαρος

Σχόλια: 

Οι μακεδονικές συνήθειες περνούν στους βαρβάρους.