Ελλάνικος ο Μυτιληναίος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Test.1a.4.T.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

διέτριψε δὲ Ἑλλάνικος σὺν Ἡροδότωι παρὰ Ἀμύνται τῶι Μακεδόνων βασιλεῖ

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Ελλάνικος πέρασε ένα μέρος της ζωής του στη μακεδονική αυλή του Αμύντα.