Ηράκλειτος από τη Λέσβο

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Test. 1.110 

Χωρίο / Κείμενο: 

γεγόνασι δ᾽ Ἡράκλειτοι πέντε..τέταρτος Λέσβιος ἱστορίαν γεγραφὼς Μακεδονικήν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Μαρτυρία για τον Ηράκλειτο, συγγραφέα μακεδονικής ιστορίας (πιθανόν του 6ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τη χρονολόγηση του TLG).