Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.115.15

Χωρίο / Κείμενο: 

Επιλαβὼν δὲ λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν ἔφθειρε• τοὺς δὲ καὶ νοσέοντας αὐτῶν κατέλειπε, ἐπιτάσσων τῇσι πόλισι ἵνα ἑκάστοτε γίνοιτο ἐλαύνων μελεδαίνειν τε καὶ τρέφειν, ἐν Θεσσαλίῃ τέ τινας καὶ ἐν Μακεδονίῃ καὶ ἐν Σίρι τῆς Παιονίης.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η Σίρις ήταν πόλη που βρισκόταν στις όχθες ενός παραποτάμου του Στρυμόνα, πρωτεύουσα των Σιροπαιόνων (σημερινές Σέρρες). Στα κεφάλαια 115-120 περιγράφεται η υποχώρηση του Ξέρξη στη Θεσσαλία και από εκεί στις Σάρδεις. Στο απόσπασμα ο Ηρόδοτος αναφέρεται στις κακουχίες του περσικού στρατού. Όσοι αρρώσταιναν δεν ακολουθούσαν τον στρατό που υποχωρούσε, αλλά παρέμειναν σε πόλεις της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και στη Σίρι της Παιονίας για περίθαλψη.