Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.126.8-9

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὡς δὲ ὁ μὲν ἦν ἐν τῇ Ἀσίῃ, ὁ δὲ ὀπίσω πορευόμενος κατὰ τὴνΠαλλήνην ἐγίνετο, ἅτε Μαρδονίου τε χειμερίζοντος περὶ Θεσσαλίην τε καὶ Μακεδονίην καὶ οὐδέν κω κατεπείγων αὐτὸς ἥκειν ἐς τὸ ἄλλο στρατόπεδον, οὐκ ἐδικαίου ἐντυχὼν ἀπεστεῶσι Ποτειδαιήτῃσι μὴ οὐκ ἐξανδραποδίσασθαί σφεας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η Μακεδονία ως γεωγραφικός όρος. Ο Αρτάβαζος επιστρέφει από τον Ελλήσποντο στην Παλλήνη. Επειδή ο Μαρδόνιος ξεχειμωνιάζει στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία ο Αρτάβαζος επειχειρεί να υποδουλώσει την Ποτίδαια.

Θεματική περιοχή: