Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.142.19

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὡς δὲ ἐπαύσατο λέγων Ἀλέξανδρος, διαδεξάμενοι ἔλεγον οἱ ἀπὸ Σπάρτης ἄγγελοι• "Ἡμέας δὲ ἔπεμψαν "Λακεδαιμόνιοι δεησομένους ὑμέων μήτε νεώτερον ποιέειν "μηδὲν κατὰ τὴν Ἑλλάδα μήτε λόγους ἐνδέκεσθαι παρὰ τοῦ "βαρβάρου … Μηδὲ "ὑμέας Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ἀναγνώσῃ, λεήνας τὸν "Μαρδονίου λόγον. Τούτῳ μὲν γὰρ ταῦτα ποιητέα ἐστί• "τύραννος γὰρ ἐὼν τυράννῳ συγκατεργάζεται• ὑμῖν δέ [γε] "οὐ ποιητέα, εἴ περ εὖ τυγχάνετε φρονέοντες, ἐπισταμέ"νοισι ὡς βαρβάροισί ἐστι οὔτε πιστὸν οὔτε ἀληθὲς οὐδέν."

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Διαβουλεύσεις στην Αθήνα πριν από την μάχη των Πλαταιών και ο ρόλος του Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρου. Ο Μαρδόνιος στέλνει στην Αθήνα τον Αλέξανδρο πυθόμενος ὅτι πρόξεινός τε εἴη καὶ εὐεργέτης (8.136.9-10) για να πείσει τους Αθηναίους να συμμαχήσουν μαζί του και να μη προχωρήσουν σε πόλεμο με τον Ξέρξη. Η αντίδραση των Λακεδαιμονίων υπήρξε έντονη. Αμφισβήτησαν τον Αλέξανδρο με ρητορικές υπερβολές οφειλόμενες μάλλον στους φόβους τους για διπλωματική και στρατιωτική απομόνωσή τους (Βλ. Ξυδόπουλος 2006, σελ. 55-58 όπου η πρεσβεία του Αλεξάνδρου εξετάζεται διεξοδικά).

Θεματική περιοχή: