Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

9.4.3

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἐπεὶ δὲ ἐν Ἀθήνῃσι ἐγένετο ὁ Μαρδόνιος, πέμπει ἐς Σαλαμῖνα Μουρυχίδην ἄνδρα Ἑλλησπόντιον φέροντα τοὺς αὐτοὺς λόγους τοὺς καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν τοῖσι Ἀθηναίοισι διεπόρθμευσε. Ταῦτα δὲ τὸ δεύτερον ἀπέστελλε προέχων μὲν τῶν Ἀθηναίων οὐ φιλίας γνώμας, ἐλπίζων δέ σφεας ὑπήσειν τῆς ἀγνωμοσύνης, ὡς δοριαλώτου ἐούσης πάσης τῆς Ἀττικῆς χώρης καὶ ἐούσης ἤδη ὑπ᾽ ἑωυτῷ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Προέλαση του Μαρδονίου στην Αττική και νέες διαβουλεύσεις με τους Αθηναίους. Ο Ελλησπόντιος Μουρουχίδης στέλνεται από τον Μαρδόνιο στους Αθηναίους για να επαναλάβει την πρόταση για συνθηκολόγηση που τους είχε κοινωποιήσει προηγουμένως ως απεσταλμένος του και ο Αλέξανδρος ο Μακεδών.

Θεματική περιοχή: