Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

9.8.7-8

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὡς δὲ ἄρα ἤκουσαν οἱ ἔφοροι ταῦτα, ἀνεβάλλοντο ἐς τὴν ὑστεραίην ὑποκρινέεσθαι, τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐς τὴν ἑτέρην• τοῦτο καὶ ἐπὶ δέκα ἡμέρας ἐποίευν, ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ἀναβαλλόμενοι• ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τὸν Ἰσθμὸν ἐτείχεον σπουδὴν ἔχοντες πολλὴν πάντες Πελοποννήσιοι, καί σφι ἦν πρὸς τέλεϊ. Οὐδ᾽ ἔχω εἰπεῖν τὸ αἴτιον δι᾽ ὅ τι ἀπικομένου μὲν Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος ἐς Ἀθήνας σπουδὴν μεγάλην ἐποιήσαντο μὴ μηδίσαι Ἀθηναίους, τότε δὲ ὤρην ἐποιήσαντο οὐδεμίαν, ἄλλο γε ἢ ὅτι ὁ Ἰσθμός σφι ἐτετείχιστο καὶ ἐδόκεον Ἀθηναίων ἔτι δέεσθαι οὐδέν, ὅτε δὲ Ἀλέξανδρος ἀπίκετο ἐς τὴν Ἀττικήν, οὔκω ἀπετετείχιστο, ἐργάζοντο δὲ μεγάλως καταρρωδηκότες τοὺς Πέρσας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Διαβουλεύσεις ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, ο απόηχος της πρεσβείας του Αλεξάνδρου στους Αθηναίους και η ερμηνεία της στάσης των Σπαρτιατών. Στα κεφάλαια 6-11 ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην πρεσβεία των Αθηναίων στη Σπάρτη που είχε σαν αποτέλεσμα να καμφθεί ο δισταγμός των Σπαρτιατών και να συμμετάσχουν τελικά στον πόλεμο. Στο απόσπασμα ο Ηρόδοτος διερευνά τα αίτια του δισταγμού τους. Όταν ο Αλέξανδρος είχε επισκεφθεί την Αθήνα κομίζοντας την πρόταση του Μαρδονίου για συμμαχία οι Σπαρτιάτες είχαν αντιδράσει έντονα (πβ. 8.140-144). Η στάση τους όμως αυτή μεταβλήθηκε αργότερα λόγω του τείχους που στο μεταξύ υψώθηκε στον Ισθμό με αποτέλεσμα να είναι πρόθυμοι να στείλουν στρατεύματα. Οι How-Wells θεωρούν την εκδοχή του Ηροδότου για τον δισταγμό των Σπαρτιατών και την ξαφνική αλλαγή της στάσης τους μη ικανοποιητική ((βλ. How–Wells, ΙΙ, σελ. 289, σχόλιο 10 στο κεφάλαιο 8).

Θεματική περιοχή: