Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

9.31.30-31

Χωρίο / Κείμενο: 

Οἱ δὲ ἀμφὶ Μαρδόνιον βάρβαροι ὡς ἀπεκήδευσαν Μασίστιον, παρῆσαν, πυθόμενοι τοὺς Ἕλληνας εἶναι ἐν Πλαταιῇσι, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὸν Ἀσωπὸν τὸν ταύτῃ ῥέοντα. Ἀπικόμενοι δὲ ἀντετάσσοντο ὧδε ὑπὸ Μαρδονίου …Ἔταξε δὲ καὶ Μακεδόνας τε καὶ τοὺς περὶ Θεσσαλίην οἰκημένους κατὰ τοὺς Ἀθηναίους.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Διάταξη στρατευμάτων πριν από τη μάχη των Πλαταιών. Παράταξη των περσικών και των συμμαχικών τους στρατευμάτων στην αριστερή όχθη του ποταμού Ασωπού. Οι Μακεδόνες και οι επτά υποτελείς φυλές της Θεσσαλίας παρατάσσονται από τον Μαρδόνιο απέναντι από τους Αθηναίους.