Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

6.44.5-6

Χωρίο / Κείμενο: 

Αὗται μὲν (ενν. Ἐρέτριαν καὶ Ἀθήναι) ὦν σφι πρόσχημα ἦσαν τοῦ στόλου, ἀτὰρ ἐν νόῳ ἔχοντες ὅσας ἂν πλείστας δύνωνται καταστρέφεσθαι τῶν Ἑλληνίδων πολίων, τοῦτο μὲν δὴ τῇσι νηυσὶ Θασίους οὐδὲ χεῖρας ἀνταειρομένους κατεστρέψαντο, τοῦτο δὲ τῷ πεζῷ Μακεδόνας πρὸς τοῖσι ὑπάρχουσι δούλους προσεκτήσαντο· τὰ γὰρ ἐντὸς Μακεδόνων ἔθνεα πάντα σφι ἤδη ἦν ὑποχείρια γεγονότα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

 Ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην κατάκτηση των Μακεδόνων σαν ο Μεγάβαζος να είχε κατακτήσει τη Μακεδονία πριν τον Μαρδόνιο (προσεκτήσαντο). Όμως το πιθανότερο είναι ότι τα περσικά στρατεύματα δεν πέρασαν τον Στρυμώνα πριν το 492 π.Χ. Με τον όρο ἐντὸς Μακεδόνων ἔθνεα ο Ηρόδοτος αναφέρεται στα έθνη που κατοικούν στα ανατολικά της Μακεδονίας από την οπτική γωνία των Περσών