Παλατινή Ανθολογία Appendix

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

58.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

Εἴπερ ἴσην ῥώμην γνώμῃ, Δημόσθενες, εἶχες,/ οὔποτ᾽ ἂν Ἑλλήνων ἦρξεν Ἄρης Μακεδών.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Επιδεικτικό επίγραμμα σε ανδριάντα του Δημοσθένη σχετικά με την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Μακεδόνες.