ιατρική

Συγγραφέας Παραπομπή
Σωρανός

Γυναικεία 4.2.16.1

Διοσκορίδης

Περί ύλης ιατρικής 3.45.5

Γαληνός

Εις το πρώτον βιβλίον των Επιδημιών Ιπποκράτους υπόμνημα 17a.21

Γαληνός

Περί αντιδότων 14.76

Γαληνός

Περί θεραπευτικής μεθόδου 10.883

Subscribe to ιατρική