ονοματολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 38.9-39.5, λ. Αἰγαί

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 37.7-10, λ. Αἰανή

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  37.2-4 , λ. Αἶα

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 32.16-33.2, λ. Ἄζωρος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 10.11-13 , λ. Ἀβυδών

Δημοσθένης

Περί Αλοννήσου (7) 11-12

Δημοσθένης

Φιλιππικός Β΄(6) 20

Γαληνός

Εις το πρώτον βιβλίον των Επιδημιών Ιπποκράτους υπόμνημα 17a.21

Γαληνός

Περί αντιδότων 14.76

Αριστόνικος

Περί των σημείων της Ιλιάδος 14.226

Αππιανός

Συριακά 297-298

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ κλίσεως ὀνομάτων  3.2.652.10-14 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.445.16-17 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Καθολική προσῳδία 3.1.316

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.289

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.26.4 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to ονοματολογία