γεωγραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.110.9-10 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.102.3-5, 9-12 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.97.22-24, 27-30

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.95.28-35 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.94.27-95.4 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 33 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 31 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 19  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.92.1, 11 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.88.5 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.87.25-88.2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περί καθολικής προσῳδίας 3.1.78.16 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περί καθολικής προσῳδίας 3.1.77.23-24, 3,1.78.2 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.119.33-120.23 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.63.11-24  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.61.19-20  (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.57.27-3,1.58.29

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.54.21

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.25.11-15 (Lentz)

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8.1

Σελίδες

Subscribe to γεωγραφία