φωνητική

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 9, πίν. 4

Heuzey 1860

Heuzey 1860, 164, αρ. 157, 482, αρ. 40 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 160)

Heuzey & Daumet 1876

Heuzey & Daumet 1876, 326, αρ. 131  (= Δήμιτσας 1896, αρ. 282)

Head 1911

Head 1911, 210

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 33-34, αρ. 5, πίν. XIV

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 31-33, αρ. 4, πίν. XIII

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 27-31, αρ. 3, πίν. XI

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 23-27, αρ. 2, πίν. IX et X

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 19-23, αρ. 1, πίν. VIII

Hammond 1983

Hammond 1983, 254, εικ.  16.24

Guarducci 1969

Guarducci 1969, 639

Feissel et Sève 1988

Feissel et Sève 1988, 466, αρ. 25, εικ. 22

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 70, πίν. XV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 69, πίν. XV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 63, πίν. XIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 62, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 57, πίν. X

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 51, πίν. IX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 43

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 33

Σελίδες

Subscribe to φωνητική