φωνητική

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 16

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 39, πίν. VII

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 15, πίν. IV

Edson 1975

Edson 1975, 98-100

Edson 1934

Edson 1934, 229-232

Düll 1977

Düll 1977, 428-429, αρ. 183 A, πίν. 72

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.1

Düll 1977

Düll 1977, 360, αρ. 173, εικ. VIII

Düll 1977

Düll 1977, 357-358, αρ. 167

Düll 1977

Düll 1977, 283-284, αρ. 24

Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 23

Düll 1977

Düll 1977, 282, αρ. 22

Düll 1977

Düll 1977, 279, αρ. 17

Düll 1977

Düll 1977, 273-274, αρ. 7, εικ. 10

Ducrey 1986

Ducrey 1986

Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242-243, αρ. 26

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242, αρ. 24 (=89)

Daux 1977

Daux 1977, 346-347, αρ. 7

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 112, αρ. 4, πίν. 15

Σελίδες

Subscribe to φωνητική