φωνητική

Συγγραφέας Παραπομπή
Cormack 1975

Cormack 1975/1, 108-109, αρ. 7

Cormack 1974

Cormack 1974

Cormack 1970

Cormack 1970, 62-63, αρ. 15

Cormack 1970

Cormack 1970, 61

Cormack 1968

Cormack 1968, 198-199, αρ. 10

Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

Cormack 1944

Cormack 1944, 76-77

Cormack 1942

Cormack 1942, 975 αρ. 5. πίν. 30/5

ΕΚΜ 1, Βέροια

EKM 1, Βέροια 181

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1976, 460

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1972, 265

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1967, 350

Bull. Epigr.

Bull. Epigr. 1972, 262

Brett 1955

Brett 1955, 74, αρ. 554, πίν. 30

Brett 1955

Brett 1955, 73-74, αρ. 546 & 547, πίν.30

Brett 1955

Brett 1955, 73, αρ. 545, πίν. 30

Αίλιος Ηρωδιανός

Ἐπιμερισμοί 198.11-13 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.593.1-2 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to φωνητική