φωνητική

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 295, appendice II, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 294, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 29, πίν. XXXIX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 283, πίν. LXIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 274

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 233, πίν. LIV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 228

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 227

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 20

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 193, πίν. XLVI (IG X.2.1.998 & 999)

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 180, πίν. XLIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 179, και add. P.250, πίν. XLIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 165, πίν. XXXIX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 14, p.IV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 13, πίν. IV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 111

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 110

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 103, πίν. XXIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 32, πίν. VI

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 23

Σελίδες

Subscribe to φωνητική