εθνολογία-(κοινωνική) ανθρωπολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Quintus Curtius Rufus

Historia Alexandri Magni 6.10.23

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8.1

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.5

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.4.21

Στράβων

Γεωγραφικά 7.5.7-11 (7.326)

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

Ψευδο-Σκύμνος

Περιήγησις 618-626

Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.9

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.8  (=7.326-327)

Στράβων

Γεωγραφικά 7.7.4

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 520.17-20, λ. Πηλαγονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά  499.3, λ. Παναῖοι

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 494.25-495.6, λ. Ὀρέσται

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 427.12-428.10, λ. Μακεδονία

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 426.1-3, λ. Μαιδοί

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 283.20-284.9, λ. Εύβοια

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 243.3-245.11, λ. Δυρράχιον

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 187.17-19,  λ. Βρύξ

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 184.7-8, λ. Βραισοί

Πολυδεύκης

Ονομαστικόν 1.138

Σελίδες

Subscribe to εθνολογία-(κοινωνική) ανθρωπολογία