εθνολογία-(κοινωνική) ανθρωπολογία

Συγγραφέας Παραπομπή
Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.79

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

Ηρόδοτος

9.44.6-7, 45.7-9, 22

Ηρόδοτος

9.31.30-31

Ηρόδοτος

8.127.4

Ηρόδοτος

8.121.10-122.1

Ηρόδοτος

8.43.6

Ηρόδοτος

7.185.9

Ηρόδοτος

7.173.15-16, 21

Ηρόδοτος

7.131.2

Ηρόδοτος

7.73.2-5

Ηρόδοτος

6.45.3

Ηρόδοτος

6.44.5-6

Ηρόδοτος

5.22.1-10

Ηρόδοτος

5.20.20

Ηρόδοτος

1.56.9-10 και 1.56.16-57.1

Έφορος από την Κύμη

απ. 2a,70,F.143 FGrH

Σελίδες

Subscribe to εθνολογία-(κοινωνική) ανθρωπολογία