τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 15, πίν. 5

Heuzey & Daumet 1876

Heuzey & Daumet 1876, 326, αρ. 131  (= Δήμιτσας 1896, αρ. 282)

Head 1911

Head 1911, 210

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 33-34, αρ. 5, πίν. XIV

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 31-33, αρ. 4, πίν. XIII

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 27-31, αρ. 3, πίν. XI

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 23-27, αρ. 2, πίν. IX et X

Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988/1, 19-23, αρ. 1, πίν. VIII

Hammond 1983

Hammond 1983, 254, εικ.  16.24

Guarducci 1969

Guarducci 1969, 639

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 70, πίν. XV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 69, πίν. XV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 63, πίν. XIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 62, πίν. XII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 57, πίν. X

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 51, πίν. IX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 43

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 35, πίν. VI

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 33

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 295, appendice II, πίν. LXV

Σελίδες

Subscribe to τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση