τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 294, πίν. LXV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 29, πίν. XXXIX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 283, πίν. LXIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 20

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 193, πίν. XLVI (IG X.2.1.998 & 999)

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 180, πίν. XLIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 179, και add. P.250, πίν. XLIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 165, πίν. XXXIX

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 14, p.IV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 13, πίν. IV

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 110

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 103, πίν. XXIII

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 32, πίν. VI

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 16

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 39, πίν. VII

Feissel 1983

Feissel 1983,  αρ. 15, πίν. IV

Edson 1975

Edson 1975, 98-100

Edson 1934

Edson 1934, 229-232

Düll 1977

Düll 1977, 428-429, αρ. 183 A, πίν. 72

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.1

Σελίδες

Subscribe to τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση