τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση

Συγγραφέας Παραπομπή
Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.7

Παλατινή Ανθολογία

7.45.1-2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι Epig 7.45.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι Epig 7.45.2

Δούρις ο Σάμιος

απ. 16 Müller

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 7.7

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 5.4

Σελίδες

Subscribe to τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση