τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση

Συγγραφέας Παραπομπή
Düll 1977

Düll 1977, 360, αρ. 173, εικ. VIII

Düll 1977

Düll 1977, 357-358, αρ. 167

Düll 1977

Düll 1977, 279, αρ. 17

Delacoulonche

Delacoulonche, 114 et 261, αρ. 65

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242, αρ. 24 (=89)

Daux 1977

Daux 1977, 346-347, αρ. 7

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 112, αρ. 4, πίν. 15

Cormack 1975

Cormack 1975/1, 108-109, αρ. 7

Cormack 1970

Cormack 1970, 62-63, αρ. 15

Cormack 1968

Cormack 1968, 198-199, αρ. 10

Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

Cormack 1944

Cormack 1944, 76-77

Cormack 1942

Cormack 1942, 975 αρ. 5. πίν. 30/5

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1976, 460

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1972, 265

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1967, 350

Bull. Epigr.

Bull. Epigr. 1972, 262

Brett 1955

Brett 1955, 74, αρ. 554, πίν. 30

Σελίδες

Subscribe to τέχνες-γράμματα-εκπαίδευση