Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 357-358, αρ. 167

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 360, αρ. 173, εικ. VIII

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.1

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.2

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.3

4ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 211

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 401, αρ. 252

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Düll 1977

Düll 1977, 428-429, αρ. 183 A, πίν. 72

3ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Ducrey 1986

Ducrey 1986

4ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 216-217, αρ. 93

3ος-4ος αι. μ.Χ.

Σελίδες