Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές Cormack 1963

Cormack 1963, 24, αρ. 7

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1944

Cormack 1944, 76-77

1ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Cormack 1942

Cormack 1942, 975 αρ. 5. πίν. 30/5

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 1940

Cormack 1940

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cormack 2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

3ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Comica Adespota

απ. 324 CAF

αβέβαιης χρονολογίας/αχρονολόγητη
Επιγραφές Collart & Devambez 1931

Collart & Devambez 1931, 172-173, πίν. VII.1

1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές Cermanović 1982

Cermanović 1982, 52-53, αρ. 71, πίν. XL/I

3ος αι. μ.Χ.

Σελίδες