Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Επιγραφές ASAA

ASAA 27-29 (1953) 35.28-29

3ος-2ος αι. π.Χ.
Επιγραφές ASAA

ASAA 30-32 (1952-1954) 36.2

3ος αι. π.Χ.
Επιγραφές AJA

AJA 77 (1973) 69.2

3ος/2ος αι. π.Χ.
Επιγραφές ABSA

ABSA 58 (1963) 24.7

2ος αι. μ.Χ.
Επιγραφές ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 149, πίν. 54

2ος αι. μ.Χ.

Σελίδες