Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.7

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.78.6

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.79

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.83

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.102

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.107

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.108

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.109

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.124

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4125

5ος αι. π.Χ.

Σελίδες