Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.10.2

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.24

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.60.1

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.62

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.63

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.87.1-2

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.137.1-2.

5ος αι. π.Χ.

Σελίδες