Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.29.6-7

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.79

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.80

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.81  Έμμεσο χωρίο (Kalleris)

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.95

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.98.1.3

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.99

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.100

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.101.5-6

5ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 3.100

5ος αι. π.Χ.

Σελίδες