Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Κλαύδιος Αιλιανός

Ποικίλη ἱστορία 8.9

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Κλαύδιος Αιλιανός

Ποικίλη ἱστορία 13.11

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Καλλισθένης

απ. 2b,124,F.57 FGrH

4ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Καλλίμαχος

Ύμνος εις Δήλον 165-168

3ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Καινή Διαθήκη

Πράξεις 19.21

1ος-2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Καινή Διαθήκη

Πράξεις 19.21

1ος-2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Ιωάννης Μαλάλας

Χρονικό 190.12-16

6ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Ισοκράτης

Φίλιππος 154

5ος-4ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Ιερώνυμος ο Καρδιανός

απ. 4 Müller

4ος-3ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.5-1.6.2

5ος αι. π.Χ.

Σελίδες