Αρχαίες Πηγές

Κατηγορία πηγής Συγγραφέας Παραπομπή Χρονολόγηση
Γραμματεία Μάχων

Άγνοια απ. 1.1-4 CAF

3ος αι. π.Χ.
Γραμματεία Μάξιμος

Διαλέξεις 41.3.a

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Λουκιανός

Περὶ παρασίτου, ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική 32-36

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Λουκιανός

Περί πένθους 10

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Λιβάνιος

Declamationes 23.1.76

4ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Κλήμης Αλεξανδρεύς

Στρωματείς 1.21.128-129

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Κλήμης Αλεξανδρεύς

Στρωματείς 5.8.47.1-2

2ος-3ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Κλαύδιος Πτολεμαίος

Γεωγραφία 3.12.1

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Κλαύδιος Αιλιανός

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 10.48

2ος αι. μ.Χ.
Γραμματεία Κλαύδιος Αιλιανός

Περὶ ζῴων ἰδιότητος 15.20

2ος αι. μ.Χ.

Σελίδες